Vážené dámy, vážení pánové,
grafické, tiskové a reklamní studio RUDI jsem spolu se svými kolegy založil v roce 1990. Od počátku nabízíme své služby v oblasti užité grafiky, tisku a reklamy, přičemž převážnou část zisku investujeme do nových technologií, a díky tomu dnes poskytujeme servis a máme vlastní technické vybavení, které vysoce přesahují možnosti standardně vybaveného studia.

grafické návrhy a předtiskovou přípravu
ofsetový tisk (prospekty, katalogy…)
digitální tisk (černobílý, barevný a velkoformátový)
lepenou reklamu (auta, panely, výlohy…)
podpůrné reklamní prostředky
webdesign