NAŠE SLUŽBY

Co pro Vás můžeme udělat?

  grafické návrhy a předtiskovou přípravu  I  digitální tisk  velkoformátový tisk  ofsetový tisk (prospekty, katalogy, … )
lepenou reklamu (auta, panely, výlohy, … )  I  podpůrné reklamní prostředky

LETÁKY

KATALOGY

KNIHY

VIZITKY

BROŽURY

REKLAMNÍ PANELY

POZVÁNKY

NOVOROČENKY

PLAKÁTY

POSTERY

IDENTIFIKAČNÍ PEČETĚ

A DALŠÍ

REFERENCE

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

RUDI, a. s.

SÍDLO FIRMY:
V Zátiší 810/1, Mariánské Hory
709 00 Ostrava

KORESPONDENČNÍ ADRESA
A PROVOZOVNA:
Komenského 1839
390 02 Tábor

T: 381 259 680, 381 256 621
M: 776 752 979, 608 271 580

recepce@rudi.cz
www.malenaklady.cz
www.tisktabor.cz

IČ: 26084325
DIČ: CZ26084325

• loga, grafické manuály
• vizitky, pozvánky, oznámení
• novoročenky, pečetě
• prospekty, brožury, letáky
• publikace, časopisy
• městské noviny a zpravodaje
• knihy, odborné publikace
• polepy dopravních prostředků, výloh
• reklamní panely
• identifikační pečetě

Společnost je zapsána ve složce B 11051 vedená u Krajského soudu v Ostravě.