NAŠE SLUŽBY

Co pro Vás můžeme udělat?

  grafické návrhy a předtiskovou přípravu  I  digitální tisk  velkoformátový tisk  ofsetový tisk (prospekty, katalogy, … )
lepenou reklamu (auta, panely, výlohy, … )  I  podpůrné reklamní prostředky

LETÁKY

KATALOGY

KNIHY

VIZITKY

BROŽURY

REKLAMNÍ PANELY

POZVÁNKY

NOVOROČENKY

PLAKÁTY

POSTERY

IDENTIFIKAČNÍ PEČETĚ

A DALŠÍ

REFERENCE

Polep dodávky od tiskárny RUDI Tábor
Polep dodávky od tiskárny RUDI Tábor
Polep dodávky Ersta od Rudi Tábor
Polep dodávky od tiskárny RUDI Tábor
Polep dodávky od tiskárny RUDI Tábor
Polep dodávky Ersta od Rudi Tábor

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

RUDI, a. s.

SÍDLO FIRMY:
V Zátiší 810/1, Mariánské Hory
709 00 Ostrava

KORESPONDENČNÍ ADRESA
A PROVOZOVNA:
Komenského 1839
390 02 Tábor

T: 381 259 680, 381 256 621
M: 776 752 979, 608 271 580

recepce@rudi.cz
www.malenaklady.cz
www.tisktabor.cz

IČ: 26084325
DIČ: CZ26084325

• loga, grafické manuály
• vizitky, pozvánky, oznámení
• novoročenky, pečetě
• prospekty, brožury, letáky
• publikace, časopisy
• městské noviny a zpravodaje
• knihy, odborné publikace
• polepy dopravních prostředků, výloh
• reklamní panely
• identifikační pečetě

Společnost je zapsána ve složce B 11051 vedená u Krajského soudu v Ostravě.